Tarcica

Tarcica wykonywana zgodnie z wymaganiami klienta na życzenie impregnowana zanurzeniowo. Mamy możliwość suszenia tarcicy w komorach suszarniczych.
Oferujemy również drewno strugane obrabiane na najnowocześniejszych strugarkach.

1. Ogólnego przeznaczenia

  • nieobrzynane i obrzynane
  • deski,
  • bale i belki
  • krawędziaki.

 2. Budowlane   

  • więźby dachowe,
  • elementy konstrukcyjne,
  • łaty i kontrłaty,
  • elementy strugane
  • bindry

 Impregnacja zanurzeniowa środkiem KUPRAFUNG  który zabezpiecza przed korozją biologiczną, również na życzenie ogniochronem, środek ten posiada wszelkie aprobaty techniczne, a także przydatność do zastosowania w budownictwie.

Jesteś tutaj: Home Tartak Cięcie tarcicy